Choď na obsah Choď na menu
 


ZDRUŽENIE VLASTNÍKOV PÔDY... DRIEČNA

 SÚVISIACA LEGISLATÍVA 

- Občianský zákonník - Zákon č. 40/1964 Z.z.

Zákon o pozemkových spoločenstvách č. 97/2013 Z.z.

- Zákon o lesoch - Zákon č. 326/2005 Z.z.

- Zákon o ochrane prírody a krajiny - Zákon č. 543/2002 Z.z.

viac na www.justice.gov.sk

REGISTER pozemkových spoločenstiev Obvodného lesného úradu v Stropkove

Vložka číslo: 10/1-SP

Názov spoločenstva: Združenie vlastníkov pôdy a urbariálistov obce Driečna (od 15.04.1996)

Sídlo spoločenstva: 090 24 Miková, Driečna (od 15.04.1996)

Deň zápisu: 15.04.1996

Právna forma: Pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou

Počet alebo veľkosť podielov členov spoločenstva: 298,11 ha, 52 členov (od 15.04.1996)

Orgány spoločenstva:

Výbor: Marián Tyrpak, predseda (od 01.09.2012), Ivan Semanco, podpredseda (od 01.09.2012), Anna Holzerová, člen (od 17.12.2002), Ján Melničák, člen (od 01.09.2012),  Zdeno Semanco , člen (od 01.09.2012 )

Dozorná rada: Andrej Slivka, predseda (od 01.09.2012), Michal Holub, člen (od 01.09.2012),  Michal Sekela, člen (od 01.09.2012)

V mene spoločenstva koná Marián Tyrpak (od 01.09.2012)

 

Ďalšie dokumenty budú dopĺňované priebežne.